Новини

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Внедряване на софтуер - система за интеграция и мониторинг на производствени съоръжения в „Булгартабак-Холдинг“ АД

13.06.2014

„БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД на основание чл.11, ал.1, във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 118 на Министерски съвет от 20.05.2014 г. и във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07 – 0499- C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет ”Внедряване на софтуер - система за интеграция и мониторинг на производствени съоръжения в „Булгартабак-Холдинг“ АД“.

Още

БУЛГАРТАБАК ПРЕДСТАВИ ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ НА E♥A SLIMS

11.04.2014

Булгартабак представи лимитирана серия на E♥A Slims, на специализираното тютюнево изложение “World Tobacco Middle East” в Дубай. Серията носи името Senses of E♥A Наргиле и е с аромат на ябълка. Senses of E♥A Наргиле може да бъде намерена и на българския пазар, като цената й е 4.60 лв. за 20 къса.

Още

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.04.2014

Публична покана за избор на изпълнител по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 с предмет: „Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн“ от фирма „БЛАГОЕВГРАД-БТ“ АД в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07 - 0069-C0001 „Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн”.

Още