Новини

Булгартабак подпомага тютюнопроизводителите

12.03.2014

Булгартабак ще подпомогне безвъзмездно тютюнопроизводителите, като предостави сертифицирани тютюневи семена за засаждане на новата реколта ориенталски тютюни. Стойността на семената е в размер на над 150 хил. лв.

Целта на компанията е да подкрепи отрасъла и да бъде повишено и гарантирано запазването на автентичността, и качеството на българските, експортноориентирани ориенталски тютюни.

Още

700 МИЛИОНА ЛЕВА ДАНЪЦИ ВНЕСЕ БУЛГАРТАБАК В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

28.02.2014

Групата Булгартабак е един от най-значимите данъкоплатци в България. За 2013 година дружествата от групата са внесли в приход на държавния бюджет около 700 млн. лева. В тази сума основната част се пада на внесените Акцизи, които са около 85%.  Данъкът върху добавената стойност представлява приблизително 12% от внесената сума. Това сочат данните от публикувания, днес, консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на компанията, за изминалата година.

Над 5,5 млн. лв. корпоративен данък ще внесе Булгартабак в държавния бюджет за дейността си през изтеклата 2013 година. Консолидираният нетен финансов резултат на дружествата от групата Булгартабак е в размер на 67 665 хил. лв., се допълва в отчета.

 

Още

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2014

С решение на Комисията за защита на конкуренцията от 19.02.2014г., постановено по преписка КЗК/166/2014г. бе допусната предстояща промяна в контрола на „БТ Инвест“ ГмбХ, Австрия и групата дружества „Булгартабак“, чрез придобиването на „БТ Инвест“ ГмбХ от страна на купувача „TGI Middle East FZO”, Дубай посредством притежаваното от купувача дружество „Ливеро Естаблишмънт“, Лихтенщайн.

Информация за придобиването ще бъде публикувана на електронния сайт на „Булгартабак Холдинг“ АД след окончателното приключване на сделката.

От ръководството на „Булгартабак Холдинг“ АД    

Още