Новини

754 МИЛИОНА ЛЕВА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ВНЕСЕ БУЛГАРТАБАК В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

04.02.2016

Булгартабак е един от най-значимите данъкоплатци в България. За 2015 година дружествата от групата са внесли в приход на държавния бюджет около 754 млн. лева. В тази сума основната част се пада на внесените акцизи, които са около 83%.  Данъкът върху добавената стойност представлява приблизително 13% от внесената сума.

С приблизително 90 % се очаква увеличаване на консолидирания нетен финансов резултат за 2015 г. на дружествата от група Булгартабак, спрямо резултатът от предходната година.

Още

ГРУПА БУЛГАРТАБАК С 46 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015

07.12.2015

Дружествата от група „Булгартабак” отчетоха печалба от около 46 млн. лв. за деветмесечието на 2015 г., това се казва в публикувания, пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Екстри нюз, финансов отчет на дружествата. В сравнение със същия период на 2014 г., увеличението на финансовия резултат е с 33,992 млн. лв.

Още

ПОЗИЦИЯ

22.10.2015

Призоваваме да се спрат политическите интриги и експерименти на гърба на българския бизнес. “Булгартабак” е един от най-големите данъкоплатци в България. Всяка година внасяме близо 800 млн. лв. данъци. Ние сме и един от най-големите работодатели. Плащаме социалните осигуровки върху база, която е пет пъти по-висока от минималните осигурителни прагове, а за нас работят около 5200 души.  Работещите в групата имат доходи многократно надвишаващи минималния осигурителен доход. И няма нито един служител, който да е осигуряван на минималния праг.

Обръщаме се към всички политици и им припомняме, че тяхната роля е да допринесат за изграждане на стабилна законодателна среда и икономика на светло, а не да правят опити да изкарват политически дивиденти за предстоящите на 25 октомври местни избори.

Още