Новини

ПОЗИЦИЯ

22.10.2015

Призоваваме да се спрат политическите интриги и експерименти на гърба на българския бизнес. “Булгартабак” е един от най-големите данъкоплатци в България. Всяка година внасяме близо 800 млн. лв. данъци. Ние сме и един от най-големите работодатели. Плащаме социалните осигуровки върху база, която е пет пъти по-висока от минималните осигурителни прагове, а за нас работят около 5200 души.  Работещите в групата имат доходи многократно надвишаващи минималния осигурителен доход. И няма нито един служител, който да е осигуряван на минималния праг.

Обръщаме се към всички политици и им припомняме, че тяхната роля е да допринесат за изграждане на стабилна законодателна среда и икономика на светло, а не да правят опити да изкарват политически дивиденти за предстоящите на 25 октомври местни избори.

Още

ИЗЯВЛЕНИЕ

20.10.2015

Във връзка с административното увеличаване на минималния осигурителен праг и зачестилото в последните дни политическо говорене и недобронамерено намесване от страна на някои медии и политически лица на името на „Булгартабак Холдинг“ АД, искаме да кажем :

В „Булгартабак Холдинг“ АД и във всички дъщерни предприятия социалните осигуровки винаги са се заплащали на база реално получени заплати. Средният осигурителен доход в Булгартабак е с 250% по-висок от този за страната или 2,5 пъти  повече спрямо средната работна заплата. В този смисъл, дружеството внася осигуровки в размер значително по – висок от минималния осигурителен праг, включително голяма част от нашите служители се осигуряват на осигурителния максимум.

Само за последните 3 години компанията е внесла около 32,5 млн. лв. под формата на осигуровки.

Още

БУЛГАРТАБАК РАЗПРЕДЕЛЯ 31 МЛН. ЛЕВА ДИВИДЕНТ

19.08.2015

Около 31 млн. лева дивидент разпределя Булгартабак за 2014 г. Изплащането на дивидента започна от 18 август 2015 г.

Решението за разпределението на дивидента се взе на 16 юли на проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството.

Дивидентите към акционерите са в размер на 4.20 лв. на акция или общо 30,942,332.40 лв.

Още