Новини

БУЛГАРТАБАК УВЕЛИЧАВА ЕКСПОРТА

01 Април 2014

Натуралните обеми на износа на група Булгартабак са с около 19% повече спрямо 2012 г., това става ясно от одитираният финансов отчет на дружеството.

През 2013 г. компанията започна позициониране на свои утвърдени и нови асортименти на шест нови пазара.

Сред реализираните приоритети на компанията е навлизането в Русия, Филипини и Испания, както и осигуряване на допълнителни конкурентни предимства на CEFTA пазарите чрез придобиването на Фабрика Дувана Баня Лука в Босна и Херцеговина.

Според отчета на дружеството „Булгартабак – Холдинг” АД приключва 2013 г. с печалба от малко под 81 млн. лв. За сравнение, резултатът за 2012 г. е бил около 11 млн. лв.

Двете цигарени предприятия „Благоевград – БТ” АД и „София – БТ“ АД, както и тютюнопреработвателното предприятие „Плевен – БТ“ ЕАД също отчитат печалба за своята дейност през 2013 г.


Повишението на приходите се дължи основно на увеличението на реализираната продукция за експорт.


През 2013 г. група „Булгартабак“ лансира нови асортименти на пазара, както и обнови съществуващи. Компанията участва в редица обществени инициативи и направи дарения около 2 млн. лв.


Постоянното и гарантирано качество на продукцията на група „Булгартабак“ са едни от причините групата да продължава да бъде лидер на местният пазара – около 32% пазарен дял.


В края на 2013 г. и началото на 2014 г. групата активно се включи в изкупната кампания на български тютюни, утвърждавайки се като надежден дългосрочен партньор на местните производители. Изкупуването и промишлената обработка на тютюни от реколти 2012 г. и 2013 г. се извърши от името и за сметка на „Плевен-БТ”ЕАД. Тютюните от реколтите се изкупуваха по пазарни цени по класи, определени от фирмите тютюнопреработватели, участвали на пазара.


През изтеклата година „Булгартабак-Холдинг“ АД, а също и двете цигарени дружества „Благоевград – БТ“ АД и „София – БТ“ АД разпределиха дивидент към своите акционери.