Новини

ИЗЯВЛЕНИЕ

20 Декември 2014

Настоящото изявление на ръководството на групата „Булгартабак“ е провокирано от зачестилите през последните дни инсинуации и неверни внушения за „Булгартабак Холдинг“, които твърдения са отправени от хора и чрез медии, за които е публично известно, че са свързани с фалиралия банкер Цветан Василев.

Във връзка с внушенията за „неясна” собственост, за пореден път заявяваме, че акционерната собственост в „Булгартабак Холдинг“ е декларирана надлежно пред компетентните регулаторни органи. С оглед на това, всички внушения, свързващи „Булгартабак“ с политически лица и/или твърдения за нередности в дейността на компанията, целят единствено да манипулират общественото мнение и да злепоставят доброто име и търговската репутация на „Булгартабак Холдинг”.

За нас користните мотиви на зложелателите ни са повече от ясни. Клеветите им обаче няма да променят истината, че „Булгартабак Холдинг“ е едно от структуроопределящите предприятия в страната, че дружеството осигурява значителни приходи в бюджета на държавата, че е изряден данъкоплатец и се развива като социално отговорна компания, която гарантира заетост на хиляди хора и осигурява поминък на тютюнопроизводителите в страната. В този смисъл, ние няма да останем безучастни срещу опитите на шепата клеветници – хора със съмнителна репутация, да дискредитират доброто име на едно търговско дружество с безупречен икономически и социален профил, като сме предприели и ще предприемем срещу тях всички законови мерки и способи за защита.