Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

02 Октомври 2014

“Булгартабак” продължава срещите по места с тютюнопроизводители. Срещите са по повод подготовката за изкупната кампания на тютюни от реколта 2014 г.

От 20 – ти октомври започва кампанията по сключване на договори за изкупуване и производство на сортови групи тютюни Басми от реколта 2014. Договорите ще бъдат сключвани с тютюнопроизводителите от Юго-Източна България.

Представители на дъщерното дружество на „Булгартабак- Холдинг”АД, „Плевен БТ”ЕАД ще посетят тютюнопроизводители от Кърджали, Хасково, Асеновград и Харманли. Подписването на договорите ще става по предварително съгласуван график. Едновременно с това експертите на „Плевен БТ”АД ще разясняват на тютюнопроизводителите минималните качествени изисквания и правилата за  производителска заготовка на тютюна.

Призоваваме тютюнопроизводителите да спазват изисквания за заготовка на тютюна за да може съвместно да запазим и повишим името и реномето на българските тютюни на международния пазар.